Skraldespande

De sidste mange år har skraldespandsproducenterne lukket skraldespandene hermetisk af, så rotter ikke kan trænge ind i skraldespanden efter føde. Rotter tiltrækkes af duften fra affaldet og det spild der undgåeligt vil ligge omkring skraldespandene.

Det giver for nogen mening, men ikke for IntelligentCity. Vi mener at når vi nu ved, at rotterne tiltrækkes til skraldespandene og færdes rundt om dem, skulle vi så ikke tage at fange dem med det samme, inden de giver problemer i vores byrum og for butikkerne i området.

Mange rottebekæmpere opsætter gnaver-depoter med gift ved skraldespanden til at bekæmpe rotterne når problemet opstår. Vi mener at ved at skjule bekæmpelsen i et integreret modul på skraldespanden som en forbyggende instans, minimerer vi risikoen og bekæmper problemet inden det eskalerer. IntelligentCity har udviklet og patenteret et modulsystem som kan monteres direkte på de eksisterende skraldespande. Gennem løbekanaler som er integreret i sokkelen på skraldespanden ledes rotten ind i skuffesystemet og aflives af en intelligent fælde, helt uden brug af gift!

Vores moduler er designet så alt kan skilles ad, så sliddele kan udskiftes efter behov og via vores retursystem sikres det, at modulerne indsamles, repareres så de kan levetidsforlænges i så lang tid som det overhovedet er muligt.