Dataetisk Politik

Vi lever i en tidsalder, hvor vi hele tiden får nye digitale processer og ny teknologi til rådighed, så vi kan forøge vores viden og forbedre vores tjenester overfor kunder, kolleger og andre samarbejdspartnere. Drivmidlet i de nye processer og teknologier er som hovedregel data og det er derfor helt centralt for INTELLIGENTCITY at have fokus på det ansvar, der påhviler os, når vi foretager denne behandling.

For INTELLIGENTCITY er det en central parameter i det at drive virksomhed, at vores samarbejdspartnere kan have tillid til os og være trygge ved vores håndtering af data. Derfor er vi dedikeret til at beskytte data på tre måder.

For det første har INTELLIGENTCITY stor fokus på at vurdere risici, imødegå disse gennem foranstaltninger og dermed fastholde et højt niveau af informationssikkerhed.

For det andet har INTELLIGENTCITY stor fokus på altid at efterleve de persondataretlige regler og brugernes rettigheder, når vi behandler data.

For det tredje har INTELLIGENTCITY fastlagt vores egne ekstra interne etiske regler, for at sikre at vi både ud fra den enkeltes perspektiv og ud fra samfundets perspektiv bedst kan bevare den tillid vi er blevet givet af samarbejdspartnerne, når vi behandler data.

Dataetiske principper

Mennesket i centrum

Menneskets interesser har altid forrang for institutionelle og kommercielle interesser.

Individuel datakontrol

Det er det enkelte menneske, der har den primære kontrol over, hvad deres data bruges til og i hvilke sammenhænge, samt over hvordan deres data aktiveres.

Gennemskuelighed

Databehandling og automatiserede beslutninger skal give mening for det enkelte menneske. De skal være transparente og skal kunne forklares.

Ansvarlighed

Mindske risici for individet samt at inddæmme sociale og etiske konsekvenser.

Ligeværdighed

Demokratisk databehandling tager udgangspunkt i, at datasystemer er med til at bevare, reproducere og skabe magtfordelingen i samfundet. I en databehandling skal der tages særlige hensyn til sårbare mennesker, som eksempelvis på grund af deres økonomiske, sociale og sundhedsmæssige forhold er særligt udsatte for profilering, der kan have negativ effekt på deres selvbestemmelse og kontrol, eller udsætte dem for diskrimination eller stigmatisering.

Bæredygtighed

Digital udvikling tjener også bæredygtig udvikling. Digitale teknologier bør bidrage til opnåelse af økonomiske, økologiske og sociale bæredygtighedsmål.