Intelligentcity
startede som en papkassemodel

og en fiks idé om at skadedyrsbekæmpelse kan og bør udvise et større hensyn over for vores klima og miljø – både i og uden for byerne. Vi mener at skadedyrsbekæmpelse bør være intelligent, innovativt og baseret på cirkulære produkter og salgsmodeller. Og det er vi heldigvis ikke alene om.

Vi har efterhånden opnået en betydelig markedsandel på det danske marked, og vi har så småt igangsat salg på det europæiske marked. Vi har indgået service- eller leveranceaftaler med mere end 30 af de danske kommuner, samt aftaler med et voksende antal nationale og internationale virksomheder. Den stigende interesse forpligter selvfølgelig. Fra vi startede virksomheden i 2018 og indtil nu, har vi nået mange milepæle, og vi fortsætter med at sætte ambitiøse mål for, hvor vi skal hen.

Derfor har vi også et mål om fortsat at kortlægge og reducere vores egen klima- og miljøpåvirkning på såvel produktionsdelen og servicedelen som forretningsdelen, frem mod 2030. De nærmere mål er specificeret i strategien. Vi skal kunne transportere vores folk og varer rundt på en måde, hvor vi så vidt muligt undgår afbrænding af fossile brændstoffer, og vi vil stræbe efter fortsat at være førende ift. at levere innovative, genanvendelige produkter, der kan levetidsforlænges. Helt centralt for vores strategi er dog også, at vi ikke bare skal bekæmpe, men i særdeleshed også forebygge skadedyr på en måde, der gør mindst mulig skade på naturen omkring os.

Foruden vores interne indsatser, har vi hos IntelligentCity desuden et ønske om at bevæge skadedyrsbranchen i en retning, der i højere grad tager hensyn til vores klima, miljø og dyreliv. Det vil vi bl.a. gøre ved at stille strukturelle krav til mærkning af produkter og mindske brug af gift (antikoagulanter), gennem oplysning, vidensdeling, uddannelse og samarbejde, og ved fortsat at bidrage til den offentlige debat om vores fagområde.

Vi kan ikke komme udenom, at klimakrisen i den grad er begyndt. Den er lige så allestedsnærværende og handlingskrævende som biodiversitetskrisen, og planetens tilstand kommer kun til at forværres, medmindre vi i fællesskab ændrer den måde vi arbejder, lever og agerer på. Det bliver en lang og krævende omstilling. Hverken COP-møder, folketingsvalg, forskningsrapporter, eller den næste klimamarch kommer til at løse udfordringerne for os isoleret set. Vi er nødt til selv at deltage aktivt i omstillingen af samfundet.

Derfor lægger vi planer for vores fremtid, og vi bestræber os på altid at placere overliggeren højt nok til, at den er både ambitiøs og realistisk at løbe efter. Vi igangsætter det næste trin på vores rejse med en langsigtet strategi, og over de næste år vil vi følge op med delstrategier, der, med præcise tal, nøjere beskrevne indsatser, og flere detaljer på de enkelte områder, udspecificerer, hvordan hvert enkelt mål skal nås. Det første trin bliver at få etableret gode samarbejder, og i fællesskab sætte en ny standard for produktion, transport, design og diagnosticering.