Intelligente Kloakfælder

Gennem mange generationer har man anvendt gift til bekæmpelse af rotter i kloakken. Denne metode har IntelligentCity fravalgt pga. de store omkostninger der er ved brug af gifte til bekæmpelse af rotter for vores miljø og dyreliv.

IntelligentCity bruger kun mekaniske giftfri kloakfælder til bekæmpelse og monitorering af rotter i kloakken. Fælden er en kombination af en rottespærre og en mekanisk fælde, der afliver rotten. Kloakfælden er elektronisk overvåget og kan både følges på en webplatform og en app.

Fælden har stor fleksibilitet og batteriet har 5 års levetid. Rotterne aflives ved udløsning af et stempel. Fælden er nem at servicere og kan bruges i kloakrør fra Ø 150 til Ø 500.

Intelligent styring via web og telefon