Rottespærre

Rotter lever i kloakker. Hovedparten af de rotter man ser i bymæssig bebyggelse stammer fra defekte kloakker, samlebrønde og stikledninger. Kloakdefekter er ofte omfattet af en forsikring (skjult rørskadeforsikring). Derfor er det en god idé at kontakte forsikringsselskabet og kommunen, hvis man som ejer af en ejendom har mistanke om skader på sin kloak, det er derfor vigtigt, at når der anmeldes rotter, hvor årsagen til rotteforekomsten stammer fra huller og/eller utætheder i kloak, at disse defekter bliver udbedret. Både for at kunne bekæmpe de aktuelle rotter, men også hindre muligheden for fremtidig rotteforekomst på ejendommen.

Mange virksomheder og kommuner har ikke styr på hvor deres rottespærre er placeret og der bruges ofte mange resurser og mandetimer på at lokalisere hvor spærren er nedsat.

IntelligentCity bruger QR-koder som sættes i brønden hvor spærrerne er nedsat. Det betyder at spærrerne kan ses på et oversigtskort på vores webplatform og der kan udarbejdes specifikke servicerapporter på spærrerne. Placeringen på kortet betyder at vi ofte kan reducere kørsler samt give kunderne et unikt overblik over deres rottespærre og dokumentation.

Intelligent styring via web og telefon