Kloakgennemgang

Rotter lever i kloakker. Hovedparten af de rotter man ser i bymæssig bebyggelse stammer fra defekte kloakker, samlebrønde og stikledninger. Kloakdefekter er ofte omfattet af en forsikring (skjult rørskadeforsikring). Derfor er det en god idé at kontakte forsikringsselskabet og kommunen, hvis man som ejer af en ejendom har mistanke om skader på sin kloak. Det er derfor vigtigt, at når der anmeldes rotter, hvor årsagen til rotteforekomsten stammer fra huller og/eller utætheder i kloak, at disse defekter bliver udbedret. Både for at kunne bekæmpe de aktuelle rotter, men også hindre muligheden for fremtidig rotteforekomst på ejendommen.

IntelligentCity tilbyder en grundig gennemgang af kloakken, hvor vores kloakmester udarbejder en fyldestgørende kloakrapport med billede dokumentation omkring defekter i kloakken. Ligeledes vi vores kloakmester komme med forslag til hvordan risikoen for rottetilhold kan mindskes på jeres virksomhed.